Nógrád Megyei Békéltető Testület - A vásárlók panaszának intézése - Archivum - A Nógrád Megyei Békéltető Testület éves munkájáról
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Békéltető Testületek

Archívum


Hirdetmény

2015. december

A Nógrád Megyei Békéltető Testület elnöke a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008 (VIII.29.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján felhívja a testület illetékességi területén működő fogyasztóvédelmi szervezeteket összesen 6 fő testületi tag jelölésére, melyek közül 1 főnek jogász szakképzettséggel kell rendelkeznie. A jelölendő tagok közül maximálisan 2 fő lehet olyan személy, aki az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
A jelölésre vonatkozó javaslatokat a hirdetmény napilapban történő közzétételétől számított 30 napon belül kell írásban benyújtani az elnöknek. Határidőben benyújtottnak minősül a határidő utolsó napján postára adott javaslat is. Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a.

Dr. Pongó Erik
a Nógrád Megyei Békéltető Testület elnöke